”Fritiof Nilsson Piraten är en av de mest lästa, älskade och underhållande författare vi har haft här i landet under 1900- talet. 

Och det är ungefär här som det börjar bli lite märkligt. För just dessa egenskaper har i någon slags litteraturhistorisk mening legat honom i fatet. Han har betraktats som alltför rolig för att kunna vara riktigt bra. Detta är ju ett fullständigt befängt påstående! 

Enda anledningen till det, är att detta är ett land som är befolkat av djupt rynkade pannor, med politiskt korrekta och principiella ställningstaganden, inte minst i våra akademier. 

Det är svårt för sådana människor att tillgodogöra sig både djupet och halten i Fritiof Nilsson Piratens författarskap. 

Fritiof Nilsson Piraten är en långt tyngre författare än vad dessa människor har förstått. Han är en svensk motsvarighet och av samma slags berättartradition som representeras av Englands Charles Dickens, Frankrikes Balzac och Amerikas Mark Twain. 

Han är en utomordentlig svensk författare, en av de allra främsta.”

ur Leif GW Perssons tal vid tillkännagivandet av Piratenpriset, i Vollsjö maj 2012.